arrowUp

Jak funguje systém Školních výzev?

Celá platforma je postavena na výzvách, které jsme si vytyčili:

Zjednodušit každodenní práci učitelů tělocviku
Díky vývoji ve spolupráci s učiteli tělocviku je praktickou a moderní pomůckou navrženou tak, aby jim maximálně zrychlil, zjednodušil a zefektivnil každodenní práci učitelů tělocviku vč. evidence a hodnocení žáků. 

Motivovat žáky k pohybu
Do sportovních událostí můžete jednoduše zapojit žáky tříd, pohlaví i výkonností. Individuální krátkodobé i dlouhodobé statistiky a videa udrží jejich motivaci po celou dobu studia. Přirozená soutěživost podpoří motivaci k pohybu stejně, jako odměny za zvládnutu sportovní výzvu.

Zatraktivnit výuku tělesné výchovy
Kromě jiného umožní i zaznamenat výkony žáků na videa a analyzovat techniku provedení např. s pomocí instruktážních videí.

Umožnit jednoduše uspořádat sportovní akce
Uspořádání ročníkových, celoškolních či meziškolních závodů nebylo pro učitele nikdy jednodušší. Žáci se mohou zapojit při běžných hodinách tělocviku přímo ze sportovišť vlastní školy.

Hlavním cílem systému Školní výzvy je nabídnout funkční plnohodnotnou, uživatelsky přívětivou a moderní platformu pro učitele, žáky a jejich rodiče.

Výsledkem je systém podporující sportovní aktivity dětí i skrze kolektivní motivaci k pohybu. Vycházíme jak z podnětů od učitelů, se kterými jsme platformu vymýšleli, tak z našich dlouholetých zkušeností jak v oblasti sportu, tak pořádání virtuálních sportovních událostí, kterých se k dnešnímu dni zúčastnilo na 50.000 lidí (cca 1/4 děti).

Využíváme výhod virtuálního prostoru a mobilní aplikace ke zefektivnění sportování a tělesné výchovy na školách a klademe důraz na motivaci žáků k pohybu a tím ke zdravějšímu životnímu stylu.

Školní výzvy jsou platformou, která společně s mobilní aplikací umožňuje bořit dosavadní bariéry a otevírá nové možnosti učitelům i žákům.

Studentimají například možnost se zapojit do sportovních událostí bez nutnosti být v jeden čas na jednom místě, protože každá škola může sportovat přímo na vlastních sportovištích. Všichni tak mají možnost uspořádat celoškolní nebo meziškolní sportovní klání a pozvat i okolní školy a zapojit všechny žáky, kteří se mohou závodu účastnit během delšího časového okna. To umožňuje porovnávat výsledky žáků více tříd, ročníků, ale i škol, a přitom výkony žáků měřit klidně v rámci běžné tělesné výchovy.

Celý systém si můžete ZDARMA vyzkoušet. Stačí když vyplníte formulář níže a do e-mailu Vám přijdou přihlašovací údaje. Nezapomeňte si stáhnout zdarma také mobilní aplikaci Školní výzvy, která Vám umožní provádět záznamy sportovních výkonů.

 POUŽÍVÁNÍM ŠKOLNÍCH VÝZEV ZÍSKÁTE:

 • Možnost jednoduše měřit, evidovat a hodnotit žáky v běžné výuce tělesné výchovy, nebo pořádat ročníkové či školní sportovní závody či výzvy. Většina procesů probíhá automaticky vč. archivace výsledků.
 • Možnost pořádat velké mezi-školní sportovní akce, nebo kvalifikační či rozřazovací kola bez jakýchkoli časových či lokálních omezení (i bez ohledu nasoučasná, nebo budoucí epidemiologická opatření).
 • Snadnější organizaci sportovních soutěží i za běžného školního provozu.
 • Výukovou pomůcku pro zefektivnění výuky tělesné výchovy.
 • Komplexní dlouhodobé statistiky sportovních výkonů žáků.
 • Možnost rozboru prováděné techniky zvolených cviků na videu, které mobilní aplikace na jakémkoli běžném telefonu dokáže zaznamenat včetně měření dané aktivity. Video se páruje automaticky v systému s profilem žáka. Učitel tedy není zatěžován vůbec žádnou aktivitou navíc nad rámec svých dosavadních povinností. Naopak mu jeho práci maximálně zjednodušíme, aby mohl méně času věnovat administrativě.
 • Přehledné historické výsledky všech sportovních disciplín.
 • Vznik dlouhodobého žebříčku výsledků jednotlivých sportovních disciplín z historie dané školy. Žebříček se bude každoročně doplňovat o nové výsledky a žáci tedy budou mít srovnání nejen v rámci třídy, ale i se všemi žáky, kteří kdy danou sportovní disciplínu ve škole absolvovali.
 • Přístup k instruktážním videím s technicky správným provedením cviků a možnost porovnávat je s video záznamem žáků.
 • Možnost konání sportovních událostí v delším časovém úseku. Jakékoli měření, závod nebo soutěž může běžet i několik dní/týdnů/měsíců a po celou dobu můžete zadávat výsledky nově změřených žáků. Výsledková listina se pokaždé automaticky aktualizuje. Zapojit se do sportovní události navíc budou moct i žáci, kteří by z různých důvodů nemohli v případě jednodenního měření či závodu do sportovního klání zasáhnout.
 • Možnost odměnit žáky automaticky generovaným diplomem s jejich výkonem a celkovým pořadím, které se na diplom automaticky propíše. Svůj diplom si může kdykoli stáhnout i přímo žák, případně rodič.
 • Možnost zapojit do školních i meziškolních závodů žáky bez ohledu na jejich výkonnost. Vzhledem k tomu, že lze sportovní aktivity absolvovat přímo na sportovištích školy třeba při hodinách tělocviku, odpadá nutnost za závodem cestovat a není tedy nutné mít jen omezený výběr závodících žáků. I žáci, kteří tedy nepatří do TOP výběru školy, získají možnost poměřit své síly s žáky z jiných tříd/škol. I žák, který tedy nebude například mezi třemi nejlepšími ve škole a nepostoupí do dalších kol, se bude moci podívat, kolikátý skončil mezi všemi žáky ve třídě, ročníku, škole, v celé Praze či dokonce republice. To je velmi důležitým motivačním aspektem celého systému, protože i ten, kdo je ve třídě poslední, se může mezi ostatními školami umístit na lepší pozici a získat tak potřebnou motivaci ke zlepšení výkonů pro další soutěže.
 • Vlastní přihlašovací systém, do kterého lze jednoduše importovat žáky své školy (lze i všechny). Do systému budou moct nahlížet nejen všichni učitelé, ale v lehce omezené míře také žáci a jejich rodiče, kteří jistě možnost sledovat sportovní výkony svých dětí ocení. Žáci navíc budou mít neustálý přehled o všech svých historických výsledcích, ke kterým se budou moct kdykoli vrátit.
 • Možnost vytvořit jakoukoli soutěž v jakémkoli sportu, u kterého jde měřit čas, vzdálenost nebo počet opakování. Díky mobilní aplikaci Školní výzvy, která dokáže nejen měřit čas, ale také provést záznam videa, lze soutěže absolvovat z kteréhokoli místa, kde se budou právě žáci nacházet. Ať už na sportovišti školy, nebo třeba na škole v přírodě či sportovním soustředění.
 • Možnost omezit v případě nutnosti sociální kontakty (a zamezit přenosu viru třeba i při běžné chřipkové epidemii) a zároveň udržet motivaci žáků hýbat se a být sportovně aktivní.

Celý systém si můžete ZDARMA vyzkoušet. Stačí když vyplníte formulář níže a do e-mailu Vám přijdou přihlašovací údaje. Nezapomeňte si stáhnout zdarma také mobilní aplikaci Školní výzvy, která Vám umožní provádět záznamy sportovních výkonů.

SYSTÉM ŠKOLNÍCH VÝZEV FUNGUJE NA DVOU ÚROVNÍCH:

1. Vnitroškolní používání

 • V rámci školy si můžete vytvořit jakékoli měření či soutěž ve zvolené sportovní disciplíně (v nabídce je 30+ přednastavených sportovních disciplín a v případě potřeba je možné libovolnou přidat). Do této soutěže pak můžete zapojit libovolné množství žáků třeba i z různých tříd či ročníků a jejich výkony změřit mobilní aplikací Školní výzvy, která umožňuje i natáčet video.

 2. Meziškolní používání

 • Můžete vytvořit i sportovní událost/závod, do které přizvete další školy, které pak budou výkony svých žáků měřit pomocí aplikace Školní výzvy přímo u sebe ve škole, třeba při běžné hodině tělesné výchovy na vlastních sportovištích školy. Díky měření pomocí aplikace včetně možnosti videozáznamu, budou výsledky regulérní a lehce doložitelné, odpadne přitom organizačně náročné cestování do jiných škol, dohlížení na regule, složité sestavování výsledků apod..
 • K meziškolnímu závodu můžete jednoduše kohokoli přizvat. Školy, které již systém Školních výzev používají, je možné vybrat z nabídky přímo při vytváření meziškolního závodu. Ostatním můžete jednoduše poslat pozvánku a k používání platformy je přizvat. Při vybírání škol ze seznamu můžete filtrovat i podle krajů a jednoduše tak lze například vyhlásit celopražský závod v běhu na 100m.

FUNKCE SYSTÉMU:

 • Po vyplnění registračního formuláře si můžete celý systém vyzkoušet zcela zdarma. Ve zkušební verzi budete mít k dispozici všechny funkce, dostupné budou ale pouze pro 5 žáků (mohou být i fiktivní)
 • Pomocí mobilní aplikace Školní výzvy můžete měřit, zaznamenávat výkony žáků tak, jak to běžně děláte při hodinách TV. Ušetří vám ale plno času díky tomu, že automaticky načte všechny žáky třídy, obsahu stopky s mezičasem, automaticky sestavuje výsledkovou listinu a mnoho dalšího.
 • Lze porovnávat výkony žáků ze třídy, ročníku, školy, nebo škol napříč celou republikou bez nutnosti být v jeden čas na jednom místě. Sportovní aktivitu si každá škola naplánuje podle svých možností (například v hodinách tělocviku). Učitelé pak jednoduše přímo v mobilní aplikaci vyberou, koho chtějí do závodu přizvat a následně přímo v aplikaci jednoduše jejich výkony změří.
 • Po změření výsledku, se změřený čas automaticky přiřadí ke konkrétnímu závodu a žákovi a vytvoří se výsledková listina, která se po nahrání výsledků pokaždé zaktualizuje. Výsledky je také možné zapsat či jakkoli editovat ručně, ať už přímo za aplikace nebo přes webové rozhraní a dá se v nich filtrovat podle různých metrik. Jakmile měření/závod skončí (termín ukončení lze nastavit dopředu, ale učitel má i kdykoli možnost ukončit závod ručně), přijde všem zapojeným žákům konečná výsledková listina do e-mailu.
 • Mobilní aplikace umožňuje i záznam videa, který může v případě pochybností sloužit jako doklad o regulérnosti měření, ale také k pozdější analýze žákova výkonu a jeho techniky. Přímo v systému jsou dostupná také instruktážní videa od profesionálů, se kterými lze provádění cviků porovnávat.
 • Vzhledem k tomu, že odpadá nutnost za závodem cestovat, nemusí být termín závodu časově omezený na jeden den, ale může klidně trvat i několik dní/týdnů, aniž by to nějakým způsobem zvyšovalo organizační či administrativní zátěž pro organizaci daného závodu. Zapojit se do sportovní události takto navíc můžou i žáci, kteří by z různých důvodů nemohli v případě jednodenního závodu do sportovního klání zasáhnout.
 • Každá škola má možnost vytvořit jakoukoli soutěž v jakémkoli sportu, u kterého jde měřit čas, vzdálenost nebo počet opakování. V systému je přednastavených 6 sportů (Běh, Skok, Silové disciplíny, Hod/vrh, Šplh, Plavání) a více jako 30 sportovních disciplín. Pokud vám bude v nabídce nějaká disciplína chybět, není problém ji do systému přidat. Závody lze vytvářet jak z mobilní aplikace, tak přímo z webového rozhraní.
 • Systém i mobilní aplikace jsou velmi intuitivní a nemusíte se tedy bát, že byste si s ním Vy nebo Vaši kolegové nevěděli rady. Po přihlášení se Vám navíc zpřístupní sekce „Návody“, ve které jsou všechny postupy popsané krok za krom. Kdykoli jsme Vám navíc k dispozici na e-mailu či telefonu.
 • Veškerá data o žácích zůstávají v systému po celou dobu jejich studia a systém každý rok automaticky všechny žáky přesune o rok výš a absolventy ze systému vyřadí (jejich výsledky ale dál zůstanou v systému)
 • K vytvořené registraci školy jde vytvořit neomezené množství účtů pro další učitele, kteří tak mohou mít každý svůj účet. Stejně dobře je ale možné systém používat a obsluhovat z jednoho univerzálního účtu, protože každý učitel má přístup k údajům studentů z celého jeho školy.
 • Škola si může upravit svou úvodní stránku, na kterou budou mít přístup i žáci (je možné nahrát logo, napsat nějaké sdělení pro studenty apod.).
 • Při měření aktivit mobilní aplikací, se výsledky automaticky propíší do výsledkové listiny.
 • Po ukončení závodu bude mít učitel k dispozici kompletní statistiky závodu včetně doplňujících údajů (např. nejlepší a nejhorší čas, počet účastníků atd.).
 • Po ukončení závodu se dají prakticky ihned generovat diplomy
 • Každý žák bude mít sovu vlastní unikátní stránku a přihlašovací údaje, kde uvidí své historické výsledky, statistiky a videa, ke kterým se bude moct neustále vracet či pochlubit rodičům, kteří tak dostanou alespoň částečný vhled do výuky TV a určitě je taková možnost potěší.
 • Pokud bude k danému sportu k dispozici instruktážní video, uvidí ho žák na svém profilu vedle svého videa. Získá tak možnost snadno porovnat svou techniku s profesionály.
 • Přihlašovací údaje přijdou žákovi do e-mailu, jakmile bude přidán na začátku do systému. Pak je bude mít až do konce svého studia.

Celý systém si můžete ZDARMA vyzkoušet. Stačí když vyplníte formulář níže a do e-mailu Vám přijdou přihlašovací údaje. Nezapomeňte si stáhnout zdarma také mobilní aplikaci Školní výzvy, která Vám umožní provádět záznamy sportovních výkonů.

 MOBILNÍ APLIKACE ŠKOLNÍ VÝZVY

 • Se systémem je spárovaná také mobilní aplikace Školní výzvy, která je dostupná pro Android i iOS a ke stažení je tedy jak na Google Play, tak v App store. Pro používání aplikace musíte mít vytvořený účet na webu skolnivyzvy.cz, kde je možné zaregistrovat se i do zkušebního provozu, který je zdarma (omezená zkušební verze až pro 5 žáků).
 • Mobilní aplikace je se systémem propojená a údaje se z jednoho do druhého propisují okamžitě.
 • V aplikaci je možné založit závod a zvolit si sportovní disciplínu, kterou chce učitel měřit. Stejně tak je ale možné pro měření zvolit již existující závod, který si učitel předpřipraví přes webové rozhraní.
 • Přímo v aplikaci učitel přehledně uvidí všechny žáky své školy a snadno si vybere, koho chce právě v tu chvíli měřit. Vybrat může neomezeně žáků najednou a v seznamu lze snadno filtrovat nejen podle ročníků a tříd, ale také podle pohlaví. Snadno tak lze například vybrat všechny chlapce ze všech třetích tříd apod.
 • Aplikace umí měřit čas vč. mezičasů a natáčet videa.
 • V případě měření času, lze výsledky uložit přímo v aplikaci a automaticky se tak okamžitě propíší do výsledkové listiny, kde se také automaticky rovnou seřadí od nejlepšího po nejhorší.Ve webovém prohlížeči pak získáte přístup k dalším podrobným statistikám.
 • Závod může být klidně spuštěný i několik dní/týdnů/měsíců a po celou dobu trvání závodu je možné kohokoli doměřit (například v případě, že žák v původním termínu závodu chyběl). I dodatečně změřené výsledky se pak automaticky propíší do výsledkové listiny, kde se opět seřadí podle pořadí. Konec závodu je možné nastavit dopředu, případně lze kdykoli závod ukončit přímo v aplikaci. Po ukončení závodu, přijde automaticky všem účastníkům finální výsledková listina do e-mailu.
 • Po celou dobu závodu je možné výsledek upravit buď ručně, nebo žáka opakovaně změřit.
 • Výsledky je také možné k aktivitám zadávat i manuálně, a to jak přímo z aplikace, tak přes webové rozhraní.
 • Výsledky se okamžitě propíší do výsledkové listiny závodu, která je přístupná všem žákům dané školy. Žák má tak ihned po změření informaci o tom, jak si v závodě momentálně vede a svůj výsledek uvidí na uživatelské stránce. To je atraktivní hlavně v případě, že se závodu účastní více tříd ze školy, nebo jde dokonce o mezi-školní sportovní klání.
 • Přes aplikaci lze zaznamenávat i video, které se na profil měřeného žáka automaticky nahraje hned jakmile se učitel připojí na Wi-Fi.
 • Aplikace umožňuje i měření více žáků najednou. V případě, že je počet startujících do 4 žáků, je možné jednoduše přiřadit daný mezičas ke konkrétnímu žákovi kliknutím na jeho jméno. Pří startu více jak 4 žáků, je možné čas změřit kliknutím na mezičas, který učitel následně jednoduše přiřadí ke startujícím žákům.
 • Pořízená videa zajišťují regulérnost výsledků závodů a zároveň slouží také k rozboru pohybových technik přímo s žáky.
 • Aplikace snímá čas, obraz a alternativně i zvuk, jedná se tak o digitální průlom v hodinách tělocviku ve školství.
 • Po přihlášení do aplikace uvidíte všechny závody, které na vaší škole právě probíhají a dále postupujete podle toho, zda chcete pokračovat v měření výkonů v již existujícím závodě, nebo vytvořit zcela nový závod.
 • Po ukončení závodu přijde automaticky všem zúčastněným do e-mailu výsledková listina jako tabulka v Excelu

Celý systém si můžete ZDARMA vyzkoušet. Stačí když vyplníte formulář níže a do e-mailu Vám přijdou přihlašovací údaje. Nezapomeňte si stáhnout zdarma také mobilní aplikaci Školní výzvy, která Vám umožní provádět záznamy sportovních výkonů.